E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2017:536
Centrale Raad van Beroep, 16/6005 AW

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoeken om voorlopige voorziening van de stadsregio en betrokkene. Kortsluiting. Het beroep tegen het met een besluit gelijk te stellen niet tijdig nemen van een besluit ter uitvoering van de aangevallen uitspraak is gegrond. De stadsregio was en is gehouden een besluit ter uitvoering van de aangevallen uitspraak te nemen. Hierbij gelden de beslistermijnen zoals opgenomen in artikel 7:10 van de Awb . Nu de stadsregio aan betrokkene geen melding heeft gedaan dat zal worden beslist na advies van een commissie, moet worden uitgegaan van een beslistermijn van zes weken. De stadsregio heeft verzuimd om binnen deze termijn een nieuw besluit te nemen. Het hoger beroep tegen het met een besluit gelijk te stellen niet tijdig nemen van een besluit is dus gegrond. De Raad zal dit besluit vernietigen en met toepassing van artikel 8:55c van de Awb de hoogte van de door de stadsregio ingevolge artikel 4:17, eerste en tweede lid, van de Awb verbeurde dwangsom vaststellen. Aangezien de stadsregio meer dan 42 dagen in gebreke is, heeft de stadsregio de maximale dwangsom verbeurd, te weten € 1.260,-.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie