E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2017:55
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 16/209

Inhoudsindicatie:

Wet marktordening gezondheidszorg. Beroep door een aantal vrijgevestigde psychologen tegen de door NZa in bezwaar gehandhaafde tariefbeschikking waarin de tarieven voor de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg voor 2015 zijn vastgelegd. De psychologen stellen zich op het standpunt dat NZa met de vaststelling van de diverse tarieven voor de prestaties Kort, Middel en Intensief is uitgegaan van een te lage inschatting van de daarvoor benodigde tijd en dat de tarieven op te lage bedragen zijn vastgesteld. Zij stellen dat NZa de tarieven voor 2015 had moeten aanpassen aangezien na invoering van het nieuwe systeem in januari 2014 is gebleken dat de zorgaanbieders veel meer tijd kwijt zijn met de verschillende onderdelen van de behandeling dan tevoren is ingeschat. Voorts verzoek om schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn. Het College overweegt dat voor de meer complexe zaken, zoals de procedure tegen het onderhavige tariefbesluit, een termijn voor de totale procedure van twee jaar en zes maanden redelijk is. Het beroep is ongegrond. Enkele appellanten worden niet-ontvankelijk verklaard, omdat zij geen bezwaar hadden gemaakt tegen de tariefbeschikking.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie