Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang AB

Volgnummer AB

AB

211 Rechterlijke Uitspraken

211 rechterlijke uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Belastingrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 16-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 8:63 Awb. Aanbod getuigenbewijs op ondeugdelijke gronden gepasseerd.
Datum uitspraak: 4-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 228a Gemeentewet. Verordening rioolheffing 2013 gemeente Steenwijkerland. Gelijkheidsbeginsel. Voor begrip onroerende zaak is aangesloten bij afbakeningsregels in art. 16 Wet WOZ....
Datum uitspraak: 29-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Een bestuursorgaan dient gehoor te geven aan de wens van de belanghebbende om hem telefonisch te horen, tenzij zwaarder wegende belangen aan de zijde van het bestuursorgaan zich...
Datum uitspraak: 10-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 4:17 Awb. Aan een schriftelijke ingebrekestelling ter activering van de dwangsom te stellen eisen.
Datum uitspraak: 13-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 26 en art. 67 Awr, art. 8:1 en art. 8:71 Awb; gesloten stelsel; vanaf 1 januari 2008 beroep tegen afwijzing Wob-verzoek in verband met fiscale geheimhoudingsplicht alleen nog bij...
Datum uitspraak: 18-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting; arrest na HvJ 18 december 2014, Schoenimport “Italmoda” Mariano Previti vof e.a., gevoegde zaken C-131/13, C-163/13 en C-164/13, ECLI:EU:C:2014:2455; wanneer sprake is...
Datum uitspraak: 18-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting; procesorde; art. 15, lid 1, letter a, en art. 16 van de Wet OB; art. 1 Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting. Werkgever heeft recht op aftrek van in rekening gebrachte...
Datum uitspraak: 29-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 6:22, artikel 7:2 en artikel 8:72, lid 3 Awb ; schending hoorplicht.
Datum uitspraak: 15-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurdersaansprakelijkheid. Art. 36, leden 3, 4 en 6, Invorderingswet 1990; art. 7 UBIW 1990; art. 8:42, lid 1, Awb. Bewijsvoering t.a.v. vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur bij...
Datum uitspraak: 4-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Douanerechten. Art. 243 en 245 Communautair douanewetboek. Het bewijs van de oorsprong van de goederen is gegrond op een rapport van een laboratorium, dat over de uitvoering van het...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature